Visdomständer kan orsaka huvudvärk  

Huvudvärk och spänningar kan ha en mängd olika orsaker. En ofta förbisedd sådan är dina tänder, och inte minst visdomständerna.


En visdomstand brukar bryta igenom mellan 17 och 25 års ålder. De är placerade längst bak i tandraden och de allra flesta får fyra visdomständer, två i överkäken och två i den nedre. Det kan vara så att en person delvis eller helt saknar anlag för visdomständer.

Visdomständerna tenderar att röra sig genom käken och bryta igenom tandköttet omkring fem år efter att den andra uppsättningen molarer har vuxit fram. Det är när visdomständerna börjar röra sig som olika besvär som exempelvis huvudvärk kan uppkomma.

Om dina visdomständer har vuxit på ett inkorrekt sätt kommer deras framväxt att påverkas. Det här ett vanligt problem och beror ofta på att det inte finns tillräckligt med plats för visdomständerna i käken. Detta kan medföra att visdomstanden bryter igenom i en onaturlig vinkel, fastnar i käken eller trycker emot någon av de andra molarerna.

När en visdomstand växer i en käke som inte har tillräckligt med plats kan det göra så att andra tänder förflyttar sig och det kan i sin tur orsaka viss bettproblematik. Om tänderna förflyttar sig till den grad att bettet påverkas kan det göra så att din nedre käke måste kompensera och det ger upphov till smärta, inklusive huvudvärk.

Fler problem kopplat till visdomständerna

Problem med framväxten av visdomständerna kan även resultera i andra munrelaterade problem som i sin tur kan leda till huvudvärk.

  • Karies – Jämfört med dina andra tänder så löper visdomständer som inte växer korrekt högre risk för att drabbas av karies. När karies övergår från ilningar till en mer molande värk är det inte helt ovanligt att patienter förväxlar källan till smärta med huvudvärk.
  • Cystor – Dina visdomständer utvecklas i käkbenet i en säck. Om den säcken fylls med vätska kan den utvecklas till en cysta som kan komma att skada nerver och tänder samt orsaka belastning på käkbenet. Detta kan i sin tur leta till problem med huvudvärk.
  • Tandköttssjukdomar – Om du har en visdomstand som endast är delvis framvuxen kan det vara svårt att rengöra ordentligt. Det ökar riskerna för att drabbas av tandköttssjukdomar.

Extraktion av visdomständer förknippas även med huvudvärk

Om din visdomstand orsakar problem eller smärta kan de oftast dras ut. Vid problematiskt placerade visdomständer kan en operation vara nödvändig. En extraktion av en visdomstand kan leda till huvudvärk och migrän. Detta beror oftast på bedövning, stress eller ångest, sömnbrist eller förändringar i blodtrycket efter operationen. Huvudvärk som är orsakad av en operation är övergående och bör försvinna inom ett par dagar upp till en vecka.

Vissa patienter förknippar operationen med ett sådant starkt obehag både före och efter ingreppet att det kan leda till stress och tandgnissel. Att pressa eller gnissla sina tänder resulterar ofta i huvudvärk, särskilt på morgonen och timmarna efter att man stigit upp. Patienter som upplever sådana symptom bör kontakta sin tandläkare för att utreda behov av bettskena.

Egenvård av visdomständer och huvudvärk

Om du har problem med smärta på grund av en visdomstand som bryter igenom kan du skölja munnen med en saltvattenlösning, det har visat sig vara effektivt för att främja tandköttet och få bort bakterier.

Upprätthåll även noggranna hygienrutiner två gånger om dagen, detta är extra viktigt när en visdomstand bryter igenom då området kring tanden kan vara svårt att göra rent.

Om du drabbas av svår huvudvärk kan du ta receptfri smärtlindring. Följ ordinationen på förpackningen och ta aldrig mer än rekommenderad dos.

En annan rekommenderad behandlingsform är kyla och värme. Att ta kallt emot käken kan hjälpa till att lindra smärta, inflammationer och svullnad. Att istället använda sig av värme kan hjälpa musklerna att slappna av och öka blodtillförseln till området. Dessa behandlingar kan hjälpa till att lindra huvudvärk.