Förbjudet att nicka i USA

En grupp föräldrar drog amerikanska fotbollsförbundet inför rätta efter att antalet hjärnskakningar stigit kraftigt under fotbollsspel. Nu svarar det Amerikanska förbundet med att förbjuda barn under 10 år från att nicka.


nicka-fotbollUnder 2010 drabbades 50 000 fotbollsspelare på high school nivå (årskurs 9 och gymnasiet) i USA av hjärnskakning. Den höga siffran manade en grupp föräldrar att dra det amerikanska fotbollsförbundet inför rätta.

Fotbollsförbundet svarar nu med att förbjuda spelare under 10 år från att nicka. Dessutom begränsas ungdomar under 13 från att träna på nickning. Med införandet av de nya reglerna drogs föräldrarnas stämningsansökan in.

Socialstyrelsen uppskattar att cirka 60 000 barn i Sverige drabbas av idrottsskador varje år. Totalt sker flest skador inom fotbollen men det är också idrotten med allra flest utövare. I Sverige togs de nya amerikanska reglerna emot med skepsis. Enligt Yelverton Tegner, legitimerad läkare och hjärnskakningsexpert är orsaken till hjärnskakning i fotbollsspel inte huvudsakligen nickning. ”Enligt de undersökningar jag tagit del av har de flesta hjärnskakningar inträffat vid kollisioner mellan spelare, med målburen, eller vid fall och sådana saker. Relativt få har orsakats av nickande” säger Tegner till TT.