Ungdomar får käkproblem av tuggummi och piercing

Tonåringars orala piercingar och vanor att tugga tuggummi kan orsaka ökade problem som ömma käkleder och tuggmuskler, huvudvärk samt svårigheter att gapa ordentligt. Detta enligt en ny studie vid Sahlgrenska akademin.


124 elever från tredje året på olika gymnasieprogram ingick i studien. De fick ett formulär där de skulle svara på frågor som handlade om just symptom från käkar och huvud och om de var medvetna om parafunktioner som tandbitning, tungpress, nagelbitning, tuggummianvändning och så vidare.

39 procent av eleverna hade huvudvärk

Det visade sig att en fjärdedel av eleverna, alltså 24 procent, använde tuggummi dagligen och de flesta tuggade flera timmar per dag. 14 procent hade även ett oralt piercingsmycke vilket visade sig vara mycket vanligare hos tjejer än killar.

Ömhet och käkdysfunktion var vanligt förekommande hos eleverna och de flesta upplevde symptom minst en gång i veckan som huvudvärk, käkledsknäppning, ansiktssmärta samt svårigheter att gapa stort.

Studien visar alltså att symptomen kan länkas ihop med användandet av tuggummi samt de orala piercingsmyckena, då de ger ökad belastning på käksystemet.