Hjärnskakning kan upptäckas med enkelt blodprov

Svenska forskare har tagit fram en teknik för att mäta hjärnskador som hjärnskakning med ett blodprov.


blodprovEn ny metod för att upptäcka hjärnskakning med ett blodprov har tagits fram av forskare vid Göteborgs universitet. Den nya tekniken använder sig av så kallad singelmolekylanalys och kan märka av väldigt små mängder av ett visst protein. Proteinet ifråga vid hjärnskador heter NFL och läcker ut ur hjärnan vid hjärnskador som hjärnskakning.

Utan detta noggranna mätinstrument har man tidigare använt sig av ryggmärgsvätska för att mäta proteiner som kommer från hjärnan. Där finns proteinet i större koncentration men det är ett betydligt svårare och obehagligare ingrepp.

Den nya metoden kan inte bara fastställa om det gäller en hjärnskakning men också hur allvarliga skadorna är och hur lång återhämtning som behövs.

Forskarna utvecklar också tekniken för att upptäcka Alzheimer sjukdom i ett tidigt stadie.