Bör du söka vård för din huvudvärk?

Huvudvärk är oftast helt ofarligt, men ibland kan den tyda på ett sjukdom eller ett farligt tillstånd.


bör du söka vård?

Huvudvärk – kan tyda på sjukdom

Huvudvärk är oftast ofarligt men i vissa fall kan du behöva söka vård. Detta för att huvudvärk i vissa fall kan tyda på hjärnblödning, hjärnhinneinflammation eller hjärntumör.

Det är dessutom bra att söka vård om du misstänker en huvudvärkssjukdom så som migrän. Detta för att få bästa behandling och lindring.

Hur du ska söka vård beror på huvudvärkens karaktär.

 Sök akut vård, ring 112, om:

 • Du helt plötsligt får kraftig huvudvärk som blir så pass intensiv att du bli slö eller medvetslös.
 • Du har huvudvärk samtidigt som du har svårt att böja huvudet framåt, har hög feber och får prickar på huden
 • Du har huvudvärk samtidigt som förlorar känseln i en kroppsdel, får svårt att prata eller får kramper

Ta dig till en vårdcentral eller akutmottagning om:

 • Du har fått ett slag mot huvudet och du därefter får dov huvudvärk och blir trött
 • Huvudvärken gradvis ökar under flera dagar
 • Du får dubbelseende, dimmig syn och smärta runt ena ögat
 • Du får kraftig huvudvärk väldigt plötsligt
 • Du har ont i ena tinningen och samtidigt har feber och känner dig trött

Boka en tid hos en vårdcentral om:

 • Om du har haft långvarig huvudvärk i över en vecka
 • Om du är äldre och har huvudvärk som du inte tidigare brukat få
 • Om du misstänker att du lider av migrän