Hjärnskakning

En hjärnskakning orsakas av att hjärnan hamnar i rörelse inuti skallen, ofta på grund av en kraftig smäll mot huvudet.


hjärnskakning

En hjärnskakning orsakas av att hjärnan hamnar i rörelse, något som sker vid kraftiga slag och smällar mot huvudet. Illustration: Mandrews12, Wikimedia commons

Vad är en hjärnskakning?

Hjärnan är omgiven av en vätska som kallas cerebrospinalvätska. Denna vätska skyddar hjärnan mot lättare smällar och slag mot huvudet.

Om du får ett hårt slag mot huvudet kan inte cerebrospinalvätskan alltid stå emot kraften som uppstår utan hjärnan hamnar i rörelse och studsar mot skallbenet. Det är när detta händer som en hjärnskakning kan uppstå.

Symptom på hjärnskakning

Om du fått en hjärnskakning är det vanligt att du får huvudvärk, blir yr, mår illa, känner dig trött och förvirrad samt att du drabbas av minnesluckor.

Det är också vanligt att få problem med balans, syn och hörsel. Du kan exempelvis drabbas av dubbelseende, vara extra känslig för ljus och uppleva att det ringer i öronen.

Sök vård om

Om du tror att du fått hjärnskakning eller om ditt barn har slagit i huvudet hårt ska du kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Om ett barn slagit i huvudet är det viktigt att vara observant på eventuella symptom. Om du är osäker eller om barnet uppvisar några symptom ska du alltid ta kontakt med sjukvården.

Detta gäller också om du själv inte var närvarande när barnet slog i huvudet. I sådana fall ska du alltid låta en läkare undersöka hur allvarlig skadan är.

Behandling vid hjärnskakning

Huvudskador ska alltid tas på allvar och om du har slagit i huvudet hårt finns risk att du fått en hjärnskakning.

Ställa diagnos

Ibland räcker det med att du beskriver dina symptom för en läkare för att du ska få rätt diagnos. Men ibland krävs en röntgenundersökning för att säkerställa att du inte drabbats av en blödning i hjärnan eller fått en skada på skallbenet.

Oftast krävs ett mycket kraftigt slag mot huvudet för att orsaka en blödning men i vissa fall kan även en lättare smäll räcka om det träffar en känslig del av huvudet.

Vanlig hjärnskakning – vila

En vanlig hjärnskakning är helt ofarlig och kan inte behandlas annat än med vila. Du bör undvika att titta på TV, läsa och spela datorspel i stor utsträckning eftersom det kräver mycket koncentration.

Du bör inte heller träna hårt eller förtära alkohol den första tiden efter hjärnskakningen. Hjärnan behöver tid för att återhämta sig och det kan ta allt mellan några dagar och ett par veckor innan du känner dig helt återställd.

Barn med hjärnskakning

Ett barn som fått hjärnskakning bör inte delta i lekar med mycket hopp och spring. Som förälder är det viktigt att du ser till att barnet får ordentligt med vila fram tills barnet är symptomfritt.