Hjärntumör

Har du svår huvudvärk eller påverkan på synen, hörseln eller talet? Då kan du ha en hjärntumör. Det finns både godartade och elakartade tumörer. De behandlas på olika sätt beroende på var tumören sitter.


Är din huvudvärk symptom på hjärntumör?

HjärntumörBeroende på var i hjärnan tumören sitter någonstans så får du olika symptom. Ett vanligt symptom är dock svår huvudvärk. Andra vanliga symptom är:

  • Epilepsi
  • Förlamning i en kroppsdel
  • Syn-, hörsel-, tal- eller balanspåverkan
  • Illamående, kräkningar

Sök därför vård om du får svårt att prata, förlorar delar av ditt synfält, tappar känseln i någon kroppsdel eller får krampanfall.

Godartad eller elakartad tumör

Det finns två olika sorters hjärntumörer: Godartad och elakartad. Den elakartade hjärntumören är cancer som bildats i hjärnan eller som spritt sig till hjärnan.

Hur stor chansen är att bli frisk beror på vilken sorts tumör du har, hur stor den är men också var i hjärnan den sitter någonstans.

Så många drabbas

Varje år drabbas 1 300 personer av primär hjärntumör i Sverige. Även barn och ungdomar kan drabbas men det är vanligare hos personer som är över 60 år.

Hälften av alla hjärntumörer är godartade. Hälften är elakartade, alltså cancer.

Behandling med operation om möjligt

Godartade tumörer går oftast att ta bort genom en operation. Alla godartade tumörer behöver dock inte opereras. Detta om den inte växer eller ger obehagliga symtom.

Elakartade tumörer måste behandlas med cytostatika eller med strålning i samband med operation. Detta om tumören sitter på ett sådant sätt att den går att operera bort. I många fall sitter nämligen tumören på ett sådant sätt att en livsviktig del av hjärnan skulle skadads vid en operation.

Även om det skulle gå att operera så är det svårt att få bort all cancer, detta eftersom cancer ofta växer sig in i vävnaden. Risken är därför stor att cancern kommer tillbaka. Ungefär hälften av alla patienter botas.